Aanmelden schaatsen

Velden met een * zijn verplicht.

Voor aanmelden van kinderen voor het jeugdschaatsen geldt: aanmelden is mogelijk als uw kind minimaal in groep 3 van de basisschool zit.

Contributiebetaling

De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Om de kosten laag en het voor de penningmeester praktisch te houden wordt de contributie jaarlijks via automatische incasso geïnd. Mocht dit bij u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
Tenzij anders aangegeven geeft u door het verzenden van dit formulier S.S.V. Lek en Linge toestemming om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te innen.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap voor het schaatsen wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk danwel per e-mail te doen voor 1 juni voor het nieuwe seizoen.

Privacy

Tijdens evenementen en lessen kan het gebeuren dat er foto’s en/video-opnamen gemaakt worden voor promotie doeleinden van de vereniging op sociale media of in de pers. Door het inzenden van dit inschrijvingsformulier gaat u hiermee akkoord, tenzij u op enig ander moment schriftelijk kenbaar maakt bij het bestuur dat u hiertegen bezwaar heeft, waarna de vereniging hiermee vervolgens rekening zal houden.
Voor de overige privacy-facetten verwijzen wij u naar onze betreffende website-pagina (privacy policy).

Inzet als vrijwilliger

Als club kunnen we niet zonder de inzet van vrijwilligers. Daarom horen we graag van u (ook als ouder) wat uw bijzondere kwaliteiten of ambities als vrijwilliger zijn. Natuurlijk kan het ook zijn dat u zegt: "joh, maakt niet uit, geef maar een seintje als ik wat kan doen". We zien graag hieronder hoe u hierin staat.