Schaatswedstrijdjes jeugd

Voor onze jeugdschaatsers worden er dit seizoen naast de Elfstedentocht en het diplomaschaatsen nog twee wedstrijdactiviteiten georganiseerd. De eerste zijn de Jumbo-IJscup wedstrijden voor degenen die al wat beter kunnen schaatsen en verder nog het Jeugdfestijn waaraan al onze schaatsers mee zullen kunnen doen.

JumboIJsCup wedstrijden
Dit schaatsseizoen worden er vier maal jeugdwedstrijden georganiseerd.
De eerste van deze wedstrijden is zondag 5 november van 17.00 tot 18.30. De te verrijden afstand is 3 maal 100 meter.
Indeling vindt plaats naar niveau (C en hoger). Officieel mogen er vijf van onze schaatsers meedoen, maar de ervaring leert dat meestal ook de andere inschrijvers mee kunnen doen.
Bij deelname aan wedstrijden zorgt de vereniging voor begeleiding en coaching.
Deelname aan alle vier de wedstrijden kost € 10. Eenmalige deelname aan een wedstrijd kost € 3,50. Mijn advies is om per wedstrijd in te schrijven.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: m.klumper@outlook.com.
Geef daarbij ook aan of jullie als supporters meegaan en of jullie daarbij zelf vervoer hebben.
Voor overleg en vragen 0650648497.
Als vereniging zijn we gevraagd om per wedstrijd 3 vrijwilligers te leveren voor het bedienen van de stopwatches. Geef a.u.b. ook op als u vrijwilliger wilt zijn, we kunnen niet zonder!

Jeugdfestijn
Vorig jaar hebben een aantal van onze jeugdschaatsers met succes aan een wedstrijd deelgenomen. Dat was een wedstrijd met spelelementen, zoals blokjes rapen, mini estafette, enz. Een dergelijke wedstrijd staat weer op het programma voor 2 januari van 16.30 tot 18.00.  De ervaring van vorig jaar leert dat dit een leuk festijn is voor alle leeftijden en niveaus. Ik hoop op veel deelname. Later in het jaar inventariseren we wie belangstelling heeft.