Aanmelden

Hoe kan je lid worden van SSV Lek en Linge?
Lid worden van SSV Lek en Linge kan op verschillen de manieren:

  1. Je vult onderstaand formulier in en verzend dit door op de knop verzenden te drukken.
  2. Je download het inschrijfformulier (pdf bestand) print het uit, vult het in (denk om het rekeningnummer en de handtekening) en stuurt het op naar de ledenadministratie of levert het daar of bij een van de bestuursleden in. Voor het downloaden van het formulier klik hier.
  3. Je haalt een inschrijfformulier bij onze secretaris en regelt het daar verder af.
  4. Je komt naar een training, cursus of toertocht en vult daar ter plekke een inschrijfformulier in en geef dat terug aan de contactpersoon (denk aan het opgeven van bank- of girorekeningnummer!) (geldt alleen als er nog vrije plaatsen zijn)

Voor het aanmelden voor het JEUGDSCHAATSEN, klik hier

Aanmeldingsformulier

Onze Privacy-policy

Velden met een * zijn verplicht.

Voor aanmelden van kinderen geldt: aanmelden is mogelijk als uw kind minimaal in groep 3 van de basisschool zit.

Contributiebetaling

De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Om de kosten laag te houden wordt de contributie bij voorkeur jaarlijks via automatische incasso geïnd. Er wordt niet met acceptgiro's gewerkt.

Mocht dit bij u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Let wel: te late betalingen kunnen tot problemen met de verzekeraar leiden, waarvoor de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk danwel per e-mail te doen voor 1 maart voor het nieuwe seizoen.

Toestemming automatische incasso

Tenzij anders aangegeven geeft u door het verzenden van dit formulier SSV Lek en Linge toestemming om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te innen.

Als u de club een handje kunt/wilt helpen, op welke bijzondere kwaliteiten of ambities als vrijwilliger mogen wij dan een beroep op u doen?