Contributie

Wat kost het lidmaatschap van SSV Lek en Linge?

Contributie
De contributie betreft het gehele seizoen. Behalve bij vrij schaatsen en vrij skaten is hierbij inbegrepen het lidmaatschap van de KNSB.

Tarieven (van 1 maart t/m 28 februari)

Toerlidmaatschap skaten (voor onze wekelijkse toertochten en donateurs) – € 17,50
Toerlidmaatschap skaten incl. vrij schaatsen en skaten € 25,00

Baanlidmaatschap skaten (met les/training/recreantenuur en toeren) – € 55,00
Baanlidmaatschap skaten incl. vrij schaatsen en skaten€ 62,50

vrij skaten (lid met donateurstatus) – € 7,50
vrij schaatsen natuurijs (lid met don.status) – € 7,50
combi vrij schaatsen natuurijs en skaten € 12,50

 
Voor trainingstijden enz: klik hier

Inschrijven voor lessen of trainingen: klik hier

Betaling van de contributie
De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Om de kosten laag te houden wordt de contributie bij voorkeur via automatische incasso geïnd.
Mocht e.e.a. bij u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.
Let wel: te late betalingen kunnen tot problemen met de verzekeraar leiden, waarvoor de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Duur van lidmaatschap enz.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en is tot wederopzegging.

Opzeggen lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk danwel per e-mail te doen voor 1 maart voor het nieuwe seizoen.
Het wijzigen van het type lidmaatschap dient ook voor 1 maart te geschieden.