Contributie

Wat kost het lidmaatschap schaatsen en/of skaten?

De kosten voor het lidmaatschap schaatsen en/of skaten bij onze vereniging bestaan uit a) clubcontributie en b) een bijdrage voor de les en/of training. Deze worden voor zover mogelijk jaarlijks in het voorjaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Onderstaande bedragen betreffen seizoen 2023-2024

Clubcontributie
De contributie betreft het gehele seizoen van 1 maart t/m 28 februari. Hierbij is het lidmaatschap van de KNSB inbegrepen (behalve bij vrij schaatsen en vrij skaten).

TARIEVEN (van 1 maart 2023 t/m 28 februari 2024)

CLUBCONTRIBUTIE

De clubcontributie van 1 maart t/m 28 februari bedraagt – € 25,-
Dit is inclusief toeren, vrij schaatsen en vrij skaten.

Skaten

Bijdrage skaatles of -training (excl. clubcontributie) – € 37,50

Schaatsen

Jeugdschaatsen (contributie € 25, lesbijdrage € 39,50, abonnement ijsbaan € 95,60 (2023), huur verenigingsjas € 15 en € 35 borg jas) =  € 25 + € 185,10 
Toerschaatsen

Junioren: contributie € 25, les- / trainingsbijdrage € 39,50, abonnement ijsbaan € 130,00 (2023)= € 25 + € 169,50
senioren: contributie € 25, les- / trainingsbijdrage € 39,50, abonnement ijsbaan € 160,15 (2023)= € 25 + € 199,65

Voor trainingstijden enz: klik hier

Inschrijven voor lessen of trainingen: klik hier

Betaling van de contributie
De kostenvergoeding voor het schaatsen en skaten worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Om de kosten voor de vereniging laag te houden wordt de vergoeding bij voorkeur via automatische incasso geïnd.
Mocht e.e.a. bij u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.
Let wel: te late betalingen kunnen tot problemen met de verzekeraar leiden, waarvoor de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Duur van lidmaatschap enz.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en is tot wederopzegging.

Opzeggen lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk of per e-mail te doen voor 1 maart voor het nieuwe seizoen.
Het wijzigen van het type lidmaatschap dient ook voor 1 maart te geschieden.