Waterlinie route

Afstand ca 24 km

Een revolutionaire manier om het land tegen invallers te verdedigen: gewoon het land onder water laten lopen! Onderdelen van de nieuwe Hollandse Waterlinie zijn nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap van het Lek en Lingegebied. Beschreven worden de elementen tussen Lek en Linge, tussen Asperen en Culemborg.

Begonnen wordt echter op de plaats waar de route vanaf het zuiden over de Diefdijk voert. Links land en rechts land. Toch heeft de dijk de hoogte van een rivierdijk. De dijk is in 1284 door de Here van Holland aangelegd om de inwoners van het door vervening verzakte  VijfHerenlanden te beschermen tegen water vanuit Gelre. Bij de evacuatie voor het hoge water in de rivieren in 1995 behoefden de inwoners achter de dijk (aan de westzijde deze keer) hun woningen niet te verlaten.

Kazematten Diefdijk
Bij de doorsnijding van Rijksweg 26 (A2) door de Diefdijk zijn de kanonkazemat Diefdijk Zuid (direct noordelijk van snelweg) en de mitrailleurkazemat Diefdijk Noord (500 m noordelijk) gebouwd. De doorsnijding zelf kan worden afgesloten door een schuiveninstallatie uit circa 1935. bunkers_diefdijkDeze had een waterstaatkundige functie maar maakte een vechtwagenhindernis overbodig. Ook is er een duiker onder de snelweg aanwezig waardoor inundatiewater ten zuiden van de weg kon worden gevoerd.

Geschutsbanken achter de Diefdijk
Aangelegd in 1879 als drie aarden emplacementen bij Fort Everdingen tegen de westelijke talud van de Diefdijk.
Het werk is in slechte staat.

Fort Everdingen
Gebouwd in 1844-1849 op de kruising Zuider Lekdijk en Diefdijk. Sloot de Lek met uiterwaarden en een niet inundeerbare terreinstrook af. Beschermde tevens de inundatiesluizen en -kanaal voor het fort. Verbetert in 1873-1877.
Het werk is in redelijke staat.

inlaatwerk_fort_everdingenBatterij aan de zuidelijke Lekdijk
Aangelegd in 1907 tussen Everdingen en Hagestein tegen het binnentalud van de Zuider Lekdijk. Flankeerde het Fort Everdingen en bestreek de uiterwaarden. Batterij is grotendeels geëgaliseerd maar de schuilplaats bestaat nog.
Van het werk zijn nog enkele restanten.

Werk aan het Spoel
Ter bescherming van een te maken coupure in de Zuider Lekdijk in 1794 gebouwd en in 1879 verbetert. Tot begin negentiger jaren nog in gebruik bij Defensie als thuisbasis voor de EOD (explosieven opruimingsdienst).

Als aanvullende informatie hieronder nog een beschrijving van de onderdelen van de linie als je de Diefdijk al bij Asperen opgaat.

Lingetoegang

Werk op de spoorweg bij de Diefdijk
Gebouwd in 1880 op de spoorlijn Geldermalsen – Leerdam ter afsluiting daarvan. Verbetert in 1885 met remises en borstweringen. Voor en achter het werk lagen beweegbare kraanbruggen waarvan de achterste intact is. Deze is één van de enige twee kraanbruggen in Nederland. De andere is de brug van Fort Ronduit bij Naarden.

Batterij aan de Diefdijk
Aangelegd in 1902 als aarden batterij met betonnen schuilplaats. Dekte een grote bocht in de Noorder Lingedijk op 1200 meter afstand van Fort bij Asperen. De weg Tiel – Leerdam is er doorheen aangelegd.

Batterijen aan de Meerdijk
Ten noorden van Fort bij Asperen, in 1845, aangelegd ter afsluiting van de weg Acquoy – Asperen en de rivier Linge. Verbetert in 1899 en 1906.

Fort bij Asperen
Aangelegd in 1845-1847 op de Noorder Lingedijk nabij Asperen. Verdedigde de rivier Linge en de achterliggende waaiersluis uit 1815 en de daar achter gelegen waaiersluizen in de Linge. Verbeteringen in 1879-1880, 1914-1918 en 1939-1940 aangebracht.
Het werk is in goede staat.

Wapenplaats bij Asperen
Aangelegd in 1845 ter bescherming van een waaiersluis (1815) en de Zuider Lingedijk. In oorlogstijd werd de weg om het werk geleid, i.p.v. er doorheen.
Het werk is herkenbaar in het terrein.