Sociaal veilig

Van onze vereniging mag je verwachten dat jong en oud op een sociaal veilige manier kan sporten. Zonder daarbij gepest of gediscrimineerd te worden, of zelfs seksueel geïntimideerd te worden. Wij proberen dat te borgen door transparant te werken en ongewenst gedrag te voorkomen.
Daartoe vragen wij van onze trainers een VOG, verklaring omtrent gedrag.
Verder hebben wij een VCP, Vertrouwens Contactpersoon aangesteld. Deze is eerste aanspreekpunt in geval van ongewenst gedrag e.d. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert deze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwens Contactpersoon