Sponsoring

Aantrekkelijk en noodzakelijk

Door de aard van de Lek en Linge activiteiten en de plaatsen waar deze zich afspelen is het voor bedrijven bijzonder aantrekkelijk om de vereniging te sponsoren. Lokaal en regionaal wordt op een sportieve en positieve wijze een bijdrage geleverd aan imagoverbetering en vergroting van naamsbekendheid.

Om als belangenvereniging te kunnen opereren moet de financiële drempel voor het lidmaatschap laag worden gehouden. Financiële ondersteuning door sponsors is daarom welkom bij het stimuleren van het verenigingsleven door middel van allerhande acties.

Het sponsorbeleid, de sponseringsmogelijkheden en de sponsors worden op de subpagina’s weergegeven.