Mogelijkheden

De pijlers van ons sponsoringbeleid

Het uitdragen van een positief imago en naamsbekendheid zijn de belangrijkste pijlers van ons sponsorbeleid, waarbij wij de vuistregel hanteren dat bedrijf en vereniging elkaar moeten aanvullen bij het opbouwen van dat positief imago. Met ons regionaal optreden en de aantrekkelijke website moet dat niet moeilijk zijn.

Sponsormogelijkheden (tarieven op aanvraag)

  • Kledingsponsor, waarbij de naam van de sponsor regionaal frequent wordt uitgedragen;
  • Logo op de website (intensief en vanwege nieuws bij herhaling bezocht, doorlinken naar site van sponsor is mogelijk)
  • Reclamebord langs de skeelerbaan
  • Eenmalige activiteiten

Het verspreidingsgebied
Bij SSV Lek en Linge opereren jong en oud op diverse plaatsen; in het Lek en Lingegebied, bij skatetochten in de regio en elders in het land en op de ijsbaan in Utrecht. Vanwege hun sportief presteren staan zij daarbij altijd positief “in the picture ” hetgeen vergroting van de naamsbekendheid en versterking voor het imago van de sponsor oplevert.

Duur van de ondersteuning
Omdat noch de ambities van SSV Lek en Linge, noch de doelstellingen van de sponsors met een eenmalige activiteit te realiseren zijn, gaat SSV Lek en Linge bij voorkeur een samenwerking van enkele jaren aan.

Opbrengst voor de sponsor
De vereniging biedt de sponsors zo de mogelijkheid om hun imago en naamsbekendheid op structurele wijze samen met SSV Lek en Linge uit te bouwen. Mogelijk dat verder op enigerlei wijze de aanschaf van producten of diensten van de sponsor wordt gestimuleerd.

Opbrengst voor de vereniging
De sponsor levert als tegenprestatie producten, diensten of een financiële bijdrage ter dekking van kosten van algemene of specifieke verenigingsactiviteiten.