Basisscholen al weer op het ijs

      Geen reacties op Basisscholen al weer op het ijs

Hopend op weer eens een echte winter stonden afgelopen week meer dan 350 kinderen uit groep vijf van de Culemborgse basischolen alweer op de schaats. Onze schaatsvereniging had voor hen in samenwerking met de Brede School en de gemeente Culemborg een aantal schaatsclinics georganiseerd op de kunstijsbaan in Utrecht. Met zes volle bussen gingen de kinderen op pad, waarna ze bij de ijsbaan werden opgewacht door onze trainers. De verschillen waren groot. Waar de een wegsprintte, moest de ander zich om overeind te blijven vastklampen aan de boarding. Toch lukte het om iedereen weer een stapje verder te brengen. 

De clubgenoten die de clinics hebben verzorgd

De trainers genoten daarbij naar eigen zeggen nog het meest van de kinderen die voor het eerst op het ijs stonden en zich op het eind met een lach op het gezicht vrij van de boarding op de schaats over het ijs verplaatsten. Sportief en in beweging was het motto voor de gemeente, wij hadden natuurlijk als doel de kinderen enthousiast te maken voor de schaatssport. Gezien de verhitte en enthousiaste gezichten na afloop zijn die doelstellingen zeker bereikt. En het mooie is, dat het hier niet bij hoeft te blijven. Als schaatsvereniging geven wij de kinderen de gelegenheid om alsnog in te stromen bij onze jeugdschaatslessen, die iedere zaterdagmiddag worden gegeven op de kunstijsbaan in Utrecht. Zie hier.

Video van één van de zes clinics: