Cheque van Plus Giel Smits

      Geen reacties op Cheque van Plus Giel Smits

Als gevolg van de coronamaatregelen kon de Plus-actie ‘Spaar je club gezond’ niet met alle verenigingen samen feestelijk worden afgesloten. Toch kon er een moment worden gevonden waarop Giel Smits de cheque aan onze jeugdige vertegenwoordigers Bente van Wijngaarden en Sietse Verploeg kon overhandigen. Dit tweetal, leverden samen met Adrienne van Tussenbroek een belangrijke bijdrage aan onze activiteiten op het Koopmansgildeplein. Deze activiteiten samen met acht weken enthousiast sparen door onze leden en sympathisanten leverden voor onze club het formidabele bedrag op van 1.142 Euro. Een welkome bijdrage aan de bouw van onze buitenberging.

Dank aan allen en natuurlijk met nadruk aan Plus Giel Smits, die weer heeft onderstreept zeer betrokken te zijn met de lokale verenigingen.