Skaters weer in de prijzen

      Geen reacties op Skaters weer in de prijzen

Een drietal skaters van Schaats- en Skatevereniging Lek en Linge hebben afgelopen zomer deelgenomen aan de lokale competitie die door de Skatevereniging in Oudewater werden georganiseerd.  Met twee eerste prijzen en een tweede werd er fantastisch gepresteerd.
De wedstrijden in Oudewater zijn wat meer breedtesport georiënteerd dan de vergelijkbare wedstrijden van de Midden Nederlandcompetitie. Niels de Kuik en Adrienne van Tussenbroek mochten beide op het hoogste treetje in hun categorie plaatsnemen. Lucas Rijkeboer moest zijn meerdere erkennen in de lokale favoriet die ook landelijke wedstrijden rijdt.
Er was sprake van veel lol en gezelligheid en de nattigheid op de laatste wedstrijddag kon de pret niet drukken.