Skateseizoen afgesloten en schaatsseizoen geöpend

Onder heel mooie weersomstandigheden hebben we het skateseizoen in clubverband met onze Snerttocht officieel afgesloten. Dat terwijl we de dag ervoor met onze jeugd al op het ijs hebben gestaan en de eerste jeugdschaatsles aan een grote groep enthousiaste kinderen hebben kunnen geven. Het was een mooie zomer en we verheugen ons op een mooie winter.