Stender Bouw nieuwe kledingsponsor

Na verschillende jaren onze kledingsponsor te zijn geweest is Fysiotherapie Coret helaas afgehaakt als kledingsponsor. We zijn hen zeer erkentelijk. Gelukkig had Robin Stender al een aanbod gedaan om als kledingsponsor voor het skaten te willen gaan functioneren en waren we er met Stender Bouw heel snel uit. Er is een contract voor drie jaar getekend, waar wij als vereniging natuurlijk heel blij mee zijn. Een dergelijke overeenkomst zorgt voor continuïteit en eenheid voor wat betreft uitstraling. Stender Bouw beweegt zich op het terrein van nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Uiteraard werd er ook even stilgestaan bij dit moment en werd onze dank onderstreept met een mooie bos bloemen en een flesje spirituele drank.