Wijzigingen agenda vanwege virus

Ook aan ons gaan de gevolgen van de aanpak van het Coronavirus niet voorbij. Van de agenda zoals weergegeven op onze website blijft vermoedelijk niet veel over.

  • De uitreiking van de schaatsdiploma’s wordt uitgesteld. Natuurlijk begrijpen we dat de kinderen graag willen weten op welk niveau ze zijn uitgekomen, maar vooralsnog denken we dat dit het leukst is om tegelijkertijd met de uitreiking van het diploma te onderstrepen. Natuurlijk willen we ze niet te lang in spanning houden, als het te lang gaat duren zoeken we een andere vorm. Wordt vervolgd.
  • Ook het inleveren van de schaatsjasjes van de schaatsjeugd wordt uitgesteld. Vriendelijk verzoek ze gewassen op te bergen tot het moment dat ze kunnen worden ingeleverd.
  • De Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld. Het bestuur gaat er vanuit dat het wel lukt om de jaarafrekening op te stellen.
  • De opfrisclinics worden vooralsnog geschrapt.
  • Over de rest van het programma valt geen zinnig woord te zeggen. Zodra het kan en verantwoord is, zullen we het skateseizoen opstarten. We zullen dit dan via de nieuwsbrief en de website bekend maken.

Wij wensen iedereen welgemeend een goede gezondheid toe.